Isang pagsaludo sa mga magigiting na nurse sa buong mundo na kabilang sa mga nagtaya ng kanilang buhay para magbigay serbisyo ngayong pandemya.

Taos puso naming kayong pinasasalamatan sa inyong paglilingkod at sakripisyo para magampanan ang inyong tungkulin na mapangalagaan ang aming kalusugan.

Happy #InternationalNursesDay!