Namahagi ng libreng hearing aid ang ACCESS Canada Brand Hearing Aids katuwang ang QC Persons with Disability Affairs Office PDAO QC at QC Kabahagi Center for Children with Disabilities sa mga bata na 5 years old and below na may hearing impairment.

Sa tulong ng programang Free Assistive Device Program at Early Detection, Intervention and Prevention of Disability Program (EDIPD), limang bata ang nakatanggap ng bagong hearing aid. Bukod dito nagsagawa rin ng hearing test at screening ang mga Audiologists sa mga bata na maaari pang mabigyan ng libreng hearing aid.

Prayoridad ng QC na matulungan at bigyan ng pagkakataon ang mga Children with Disabilities sa pamamagitan ng mga libreng assistive device at special needs assessment.