Episode 1:

Hindi naging madali ang mga nakaraang buwan dahil sa lockdown at pandemya. Maraming maliliit na negosyo at kabuhayan ang lubhang naapektuhan. Gayunpaman, patuloy ang buhay, at patuloy na lumalaban ang ating kapwa QCitizen.

Narito ang #KwentongQC ni Jun Lebrilla, ang japorms na sorbetero ng ating lungsod.