National No Smoking Month! 🚭

Sa pagdiriwang ng National No Smoking Month, mahalagang malaman ang mga sakit na maaaring idulot ng paninigarilyo at ang masamang epekto nito sa kalusugan hindi lang ng mga naninigarilyo kungdi maging sa mga nakakalanghap ng usok nito.

Basahin sa infograph ng Quezon City Public Library ang mga iba-ibang sakit dulot ng paninigarilyo.