Nabigyan ng orthosis ng University of the East Ramon Magsaysay School of Prosthetics and Orthotics ang limang batang nasa pangangalaga ng QC Kabahagi Center for Children with Disabilities.

Ang orthosis ay isang medical device gaya ng brace na nakakatulong para bigyang suporta o itama ang bahagi ng katawan ng isang may kapansanan para makakilos o makagalaw ng maayos.