Paano ba malalaman kung handa nang kumuha ng business loan ang iyong negosyo? 🤔

Easy lang ‘yan! Sagutin ang mga tanong sa guide na ito para malaman kung ready ka na.

Para makatanggap ng mga free tips, event invites, at iba pang impormasyon tungkol sa pagpapalago ng iyong negosyo, mag-sign up sa website ng First Circle, ang official SME Financial Literacy partner ng Quezon City: https://bit.ly/3l4PwPI