Patuloy ang paghahatid ng atensyong medikal ng Quezon City Health Department Official sa tulong ng health cluster ng Roxas Health Center, para sa mga residenteng naapektuhan ng sunog sa Brgy. Roxas noong January 28, 2023.

Ang mga residente na kasalukuyang nananatili sa evacuation site ng barangay, nakakatanggap ng medical assistance, mental health and psychosocial support, at nutrisyon para sa mga bata.

Bukod dito ay tuloy-tuloy din ang pagbibigay sa evacuees ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng malinis na inumin at kagamitan para sa kanilang personal hygiene.