Narito ang updated exchange rate para sa #QCTrashtoCashback, eco-warriors!

Siguraduhin na malinis at tuyo ang inyong mga recyclables at single-use plastic (SUP) para mas malaki ang makuhang puntos.

Ang 1 Environmental Point (EP) ay katumbas ng 1 Cashback o ₱ 1.00.

Para makita ang location at schedule ng mga #QCTrashtoCashback Booths, bisitahin ang:

📍 QC Hall at Meralco Sites:
https://www.facebook.com/qc.climatechangedepartment/posts/3097947067159740

📍 District Booths:
https://www.facebook.com/qc.climatechangedepartment/posts/3095825594038554