Sa QC, bida ang kabataan! 🧒👦✨

Kasama ninyo ang Quezon City Government sa pag-abot ng inyong pangarap at patuloy na magsusulong ng mga programa para sa inyong magandang kinabukasan.

Panoorin ang weekly recap na ito para sa linggo ng November 6, 2023. Makikita ang iba pang detalye sa:

#BusyQCWeeklyRecap