Dial 122

CITY PROGRAMS

QCitizen ID

Read More

COVID-19 Vaccine Program

Read More

Quezon City QCity Bus Service

Read More

Need help?

Help is just a call away.
HELPLINE 122

The Quezon City Service Center

 


Spotlight:

No Contact Apprehension Program

Read the FAQs

QC VAX Easy

Read the FAQs

QCitizen ID

Read the FAQs

From the Mayor’s Desk

Hon. Joy Belmonte

City Mayor

“Ang lahat ng ating nagawa at gagawin pa sa mga susunod na taon ay bunga ng hindi nagbabagong pangako natin sa isa’t isa – na lagi tayong magtutulungan para sa kabutihan ng lahat. I am proud of our accomplishments as a city, because these are the results of our collective efforts and commitment for positive change.”

LEARN MORE ABOUT MAYOR JOY

Your QC Public Servants